Thursday, 11 June 2009

११ जून १६७४


११ जून १६७४ - छत्रपति शिवाजी महाराजांनी राजाभिषेकानंतर ५ दिवसांनी इंग्रज वकील हेन्री ओक्सेद्रनला भेटण्याची परवानगी दिली.

No comments:

Post a Comment