Thursday, 2 April 2009

२ एप्रिल १७२०२ एप्रिल १७२० - छत्रपती शाहू महाराजांचे अत्यंत विश्वासू आणि पेशवेशाहीचे पहिले पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांचे निधन.

No comments:

Post a Comment