Thursday, 30 April 2009

३० एप्रिल १६५७


३० एप्रिल १६५७ - शिवाजी महाराजांनी मुघलांच्या ताब्यात असलेल्या जुन्नरवर हल्ला करून ते लुटले.

No comments:

Post a Comment