Tuesday, 3 November 2009

२ नोव्हेंबर १७६३

२ नोव्हेंबर १७६३ - मराठे आणि निजाम यांच्यामधल्या राक्षसभुवन येथील लढाईवरुन पेशवे माधवराव यांचे पुण्यात आगमन.

No comments:

Post a Comment