Saturday, 7 November 2009

७ नोव्हेंबर १७६२

७ नोव्हेंबर १७६२ - राघोबादादाचा पुण्यावर हल्ला. पेशवे माधवराव यांच्याबरोबर घोडनदीची लढाई. ५ दिवसात १२ नोव्हेंबर रोजी आळेगाव येथे संपूर्ण शरणागती पत्करून पेशव्यास शरण.

No comments:

Post a Comment