Tuesday, 3 November 2009

३ नोव्हेंबर १६८९

३ नोव्हेंबर १६८९ - मुघल सरदार एतिकादखानाचा राजधानीच्या किल्ले रायगडास वेढा.

No comments:

Post a Comment