Wednesday, 17 February 2010

११ फेब्रुवारी १६७१

११ फेब्रुवारी १६७१ - होळीच्या सणाचा फायदा उठवून सिद्दी कासिम याने दंडा राजपूरी येथील सामराजगड़ जिंकला.

No comments:

Post a Comment