Wednesday, 4 March 2009

७ मार्च १६४७


७ मार्च १६४७ - दादाजी कोंडदेव यांचे पुणे येथे वृद्धापकालाने निधन.

No comments:

Post a Comment