Sunday, 8 March 2009

९ मार्च १६५०

९ मार्च १६५० - तूकाराम महाराज सदेह वैकुंठाला गेले. फाल्गुन वद्य द्वितीया, शके १५७१, प्रथम प्रहर.

No comments:

Post a Comment